Tag Archives: acces

Noua lege a infrastructurii – Legea 159/2016 – modificari si provocari (partea intai)

I. Aspecte introductive si de ordin general

Legea 159/2016 realizeaza pentru prima data o delimitare legislativa clara intre dreptul de acces pe proprietati (publice sau private) si dreptul de acces la infrastructura fizica a operatorilor de retea. Altfel spus, Legea contine un capitol special care reglementeaza accesul pe propriati (imobile – terenuri si cladiri/constructii) si un capitol special care reglementeaza regulile de acces la infrastructura fizica a operatorilor de retea (de exemplu, instalarea cablurilor de FO pe stalpii si pilonii aflati in administrarea diverselor regii  autonome).

De asemenea, dreptul de acces nu mai este considerat un drept de servitute si poate fi consacrat inclusiv prin incheierea unui contract de inchiriere, sub semnatura privata. Instantele pot pronunta sentinte care sa tina loc de contract de acces pentru accesul pe proprietati nu si pentru accesul la infrastructura fizica.

II. Reguli privind accesul pe proprietatea publica

Daca in contextul vechii reglementari (Legea 154/2012), tarifele maxime pentru accesul pe proprietatea publica erau stabilite de proprietarii imobilelor/entitatile care aveau in administrare astfel de imobile (autoritati locale, regii autonome), in contextul noii legi, ANCOM este cel chemat sa stabileasca aceste tarife maxime prin Decizie. Decizia  urmeaza a fi adoptata in maxim 9 luni de la intrarea in vigoare a Legii (pana cel tarziu pe 38.04.2017) “Decizia Ancom“. Tarifele maxime au un caracter orientativ dar autoritatile publice trebuie sa tina cont de ele la cel mai inalt nivel pe durata negocierilor.

Autoritatile publice/entitatile care au in administrare imobile din proprietatea publica pe ale caror proprietati au fost executate lucrari de acces, vor publica pe pagina de internet conditiile de acces, inclusiv tarifele maxime stabilite de ANCOM, in termen de maxim 60 de zile de la data adoptarii Deciziei Ancom. Daca astfel de conditii au fost deja publicate in baza vechii legi, vor fi modificate/completate dupa intrarea in vigoare a Deciziei Ancom.

Autoritatile publice/administratorii imobilelor proprietate publica unde nu au fost executate lucrari de acces, sunt obligati sa publice conditiile privind accesul in 30 de zile de la primirea primei cereri de acordare a accesului, respectand noile tarife maxime mentionate in Decizia ANCOM.

Conditiile de acces vor fi publicate de catre entitatile care exercita dreptul de administrare asupra imobilelor pentru care se solicita accesul (de ex. regii autonome). ANCOM si-a luat angajamentul sa publice pe pagina sa de internet o baza de date care sa contina conditiile de acces pe proprietatea publica.

Un element important care a fost accentuat de noua lege consta in obligatia furnizorilor de a instala retele de comunicatii pe elemente de infrastructura fizica (inclusiv cabluri pe stalpi) cu respectarea normelor privind autorizarea lucrarilor de constructii.

Clauzele incluse in contractele de acces care interzic accesul la infrastructura fizica pe un imobil proprietate publica sau privata sunt considerate nescrise.

S-a clarificat pentru prima data faptul ca furnizorii vor incheia un contract de acces doar cu proprietarii/administratorii/cei care controleaza elemente de infrastructura si vor datora doar acestora tarife de acces. Hotararile Consiliilor Locale care au impus conditii de acces si tarife pentru accesul la infrastructura operatorilor de retea isi inceteaza aplicabilitatea, cererile de acces in curs urmand a fi solutionate conform noii legi. Un element important care a fost accentuat de noua lege consta in obligatia furnizorilor de a instala retele de comunicatii pe elemente de infrastructura fizica (inclusiv cabluri pe stalpi) cu respectarea normelor privind autorizarea lucrarilor de constructii.

Recomandari: este important ca furnizorii de retele sa inventarieze situatia actelor administrative prin care au fost impuse tarife in schimbul instalarii retelei pe stalpi si sanotifice autoritatilor respective refuzul de a le aplica, identificand in acelasi timp operatorii de retea care controleaza aceste elemente de infrastructura in vederea incheierii cu acestia din urma contracte de drept de acces.  

Contractele de drept de acces la infrastructura fizica semnate pana in prezent se recomanda a fi inventariate si renegociate astfel incat sa se incadreze in prevederile noii legi.

2.1. Situatia contractelor de acces semnate pana la intrarea in vigoare a noii Legi

Furnizorii de retele vor putea solicita modificarea contractelor de acces pe proprietatea publica incheiate pana la data de 28.07.2016, in termen de 90 de zile de la publicarea Deciziei ANCOM.

2.2. Situatia cererilor de acces care nu s-au finalizat cu semnarea unui contract de acces

Pana la publicarea Deciziei Ancom (pana cel tarziu in aprilie 2017) noile cereri de acces primite din partea furnizorilor vor fi solutionate urmand a respecta conditiile din vechea lege (art. 6, 8 si 13 din Legea 154/2012), inclsiv tarifele si incheierea contractului in forma autentica. Actele administrative care prevedeau astfel de conditii raman in vigoare si se aplica. Insa, pentru contractele de drept de acces incheiate conform vechii legi, in 90 de zile de la data publicarii Deciziei Ancom, furnizorii de retele, analizand noile prevederi legale dar si noile tarife maxime orientative, au dreptul sa ceara renegocierea clauzelor contractelor de acces deja incheiate.

Recomamndare: Se recomanda efectuarea unui inventar al contractelor de acces incheiate pana la data publicarii Deciziei Ancom, in vederea analizarii oportunitatii de a solicita sau nu modificarea acestora.